De jaarcijfers

 

De staat van baten en lasten als volgt samenvatten:

 

 

Rente inkomsten en dividenden

Kosten beleggingen

Kosten beheer en administratie

Toegekende uitgaven/giften

 

Tekort op kasbasis

 

Ongerealiseerde koerswinsten

Mutatie vermogen 2017/2016(2016/2015)

2017

192.000

75.000

69.000

356.000

 

308.000

 

732.000

424.000

2016

112.000

68.000

65.000

392.000

 

413.000

 

555.000

413.000

 

- €

- €

- €

 

- €

 

 €

 

- €

- €

- €

 

- €

 

 €

G.Ph. Verhagen-Stichting

Schiekade 77, 3033 BE Rotterdam, E-mail: secretariaat@verhagenstichting.nl, KvK no. 41125354
Web Design drukkerij G.B. 't Hooft bv, Rotterdam december 2016

>