De jaarcijfers

 

De staat van baten en lasten als volgt samenvatten:

 

 

Rente en dividenden

Kosten beleggingen

Kosten beheer en administratie

Toegekende uitgaven/giften

 

Tekort op kasbasis

 

Ongerealiseerde koerswinsten

Mutatie vermogen

2018

199.000

88.000

78.000

322.000

 

289.000

 

765.000

1054.000

2017

192.000

75.000

69.000

356.000

 

308.000

 

732.000

424.000

 

- €

- €

- €

 

- €

 

- €

- €

 

- €

- €

- €

 

- €

 

 €

G.Ph. Verhagen-Stichting

Schiekade 77, 3033 BE Rotterdam, E-mail: secretariaat@verhagenstichting.nl, KvK no. 41125354
Web Design drukkerij G.B. 't Hooft bv, Rotterdam december 2016

>