De jaarcijfers

 

De staat van baten en lasten als volgt samenvattend:

 

 

Rente en dividenden

Kosten beleggingen

Kosten beheer en administratie

Toegekende uitgaven/giften

 

Tekort op kasbasis

 

Ongerealiseerde koerswinsten

Mutatie vermogen

2019

196.000

-85.000

-73.000

489.000

 

460.000

 

2.177.000

1.717.000

2018

199.000

88.000

78.000

322.000

 

289.000

 

765.000

1.054.000

 

- €

- €

- €

 

- €

 

- €

- €

 

- €

- €

- €

 

- €

 

 €

G.Ph. Verhagen-Stichting

Schiekade 77, 3033 BE Rotterdam, E-mail: secretariaat@verhagenstichting.nl, KvK no. 41125354
Web Design drukkerij G.B. 't Hooft B.V., Rotterdam

>